Sempozyum Programı

   Sempozyum Posteri

 


PROGRAM

9:30-10:00    Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Meral Özgüç  UNESCO Türkiye Milli Komisyonu
Prof. Dr. Berna Arda   UNESCO Biyoetik İhtisas Komitesi
10:00-10:15   Kahve Arası
10:15-12:30   Küresel Isınma: Neden ve Etkileri
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Uygar Tazebay
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Biyoetik İhtisas Komitesi
Konuşmacılar:
10:15-11:00   Prof. Dr. Gürdal Tuncel ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü
"Küresel Isınma: Nedenleri ve Sonuçları"
11:00-11:45   Tahir Öngür Jeoloji Mühendisleri Odası
"İklim Değişikliği Paradigmalari Karşısında, Küresel Kapitalizmin Bilimi:
Bilimsel Etik ve İdeoloji"
11:45-12:30   Doç. Dr. Can Bilgin ODTÜ Biyoloji Bölümü
"Küresel Isınmanın Biyolojik Çeşitliliğe ve Doğal Ekosistemlere Etkileri"
12:30-14:00   Öğle Yemeği Arası
14:00-17:00   Küresel Isınma: Toplumsal ve Etik Sorunlar
I. Oturum Başkanı:  Doç. Dr. Nüket Büken
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Biyoetik İhtisas Komitesi
Konuşmacılar:
14:00-14:40   Dr. Kumru Arapgirlioğlu ve Doç. Dr. Ayhan Sol
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Biyoetik İhtisas Komitesi
"Küresel Isınma, Etik Sorunlar ve Sorumluluklar"
14:40-15:30   Doç. Dr. Helga Rittersberger-Tılıç ODTÜ Sosyoloji Bölümü
"İklim Değişikliğinin Toplumsal Boyutları"
15:30-15:40   Kahve Arası
II. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oğuz Güç
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Biyoetik İhtisas Komitesi
Konuşmacılar:
15:40-16:20   Yunus Arıkan Bölgesel Çevre Merkezi (REC) İklim Değişikliği Proje Yöneticisi
"Çevre Sektörünün Uluslararası İlişkilere En Güçlü ve Başarılı Katkısı: İklim Değişikliği ve Kyoto Protokolü"
16:20-17:00   Prof. Dr. Nesrin Algan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl. Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı "İklim Güvenliği ve Etik"

.