1. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi
Kongre Programı


12 Kasım 2001, Pazartesi                                                                  

KONGRE AÇILIŞI

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi B Salonu 10:00 - 11:00

10:00     ODTÜ Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Akın Ergüden'in açılış konuşması

10:10     ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut'un konuşması

10:20     Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun konuşması

10:40     Prof. Dr. İoanna Kuçuradi (Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü Başkanı). "Etik Kavramları"

Medya Etiği Paneli
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi B Salonu 11:00 - 13:00
Yöneten: Nuri Çolakoğlu (TV Yayıncıları Derneği Başkanı)

Katılımcılar

David Bachart (Financial Times, Londra)

Oktay Ekşi (Basın Konseyi Başkanı)

Mustafa Gözalan (Doğan Medya Grubu)

Nuri Kayış (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı)

Aydın Sezgin (Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü)

Öğle Yemeği 13:00 - 14:00

 

Terör, Siyaset, İş Dünyası ve Etik Paneli
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi B Salonu 14:00 - 18:30
Yöneten: Prof. Dr. Akın Ergüden

Katılımcılar

Prof. Dr. Ahmet İnam (ODTÜ Felsefe Bölümü)

Kaya Güvenç (TMMOB Başkanı)

Orhan Birgit (Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi)

Uluç Gürkan (Milletvekili)

Prof. Dr. Cengiz Güleç (Milletvekili)

Prof. Dr. Doğu Ergil (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Hikmet Uluğbay (Milletvekili)

13 Kasım 2001, Salı

OTURUMLAR

Medya Etiği 1
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi B Salonu 9:00 - 10:50
Oturum Başkanı: Ergin Erenoğlu

Emel Baştürk Akça (Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi). "Fotoğrafların 'Arzu Nesnesi' Olarak Kadın Bedeni: Haber Fotoğrafının Mantığı Üzerine Bir İnceleme."

ayşe düzkan (kadınlara mahsus gazete pazartesi). "gerçeği aramak ve hikaye aktarmak: tanıklığa başvurmanın anlamı ve işlevi."

Kezban Güleryüz (Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi). "Güzel Sanatlar ve Etik."

Mustafa Özer. "Medyada Etik Olamaz."

Şebnem Soygüder (Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi). "Popüler Basında Yer Alan Magazin Haberlerinde Kullanılan Fotoğraflarda Etik Sorun."

Sadık Tumay (Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi). "Fotografik Görüntü Üstünden Etik Tartışmalar."

Ara 10:50 - 11:00

 

Medya Etiği 2
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi B Salonu 11:00 - 12:50
Oturum Başkanı: Alemdar Yalçın

A. Şeyda Açıkkol (Yerel Televizyonlar Birliği). "Medyanın Toplumsal Kaliteye Etkisi ve  Yerel Medyanın Üstlenebileceği Misyonlar."

Kenan Akın (tv8). "Medya ve Etik."

Zakir Avşar (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu). "Medyada Klasik Etik Sorunları."

Fahrettin Korkmaz (Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi). "Yargıtay Kararları ve Basın Ahlâkı."

Erol Mutlu (Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi). "Medya Pratiği ve Etik: Üzeyir Garih Cinayeti ve Türkiye'de Basın Ahlâkı."

Ferhan Şaylıman. (Flash TV). "Etik Değerleri Aşınmış bir Medyaya Sektör Baskısının Dışında bir Bakış."

Öğle Yemeği 12:50 - 13:40

 

Medya Etiği 3
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi B Salonu 13:40 - 15:50

Oturum Başkanı: Erol Mutlu

Basri Barut (Fırat Üniversitesi, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü). "Türk Basınında Etik."

Şebnem Bilget (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı). "Medyada Etik Sorunların Çözümünde, Avrupa Medya Platformlarında Oluşturulan Öneriler ve Avrupa Yasal Enstrümanlarındaki Yasal Durum."

Ali Halıcı (Başkent Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu). "Etik Konusunun Türk Basın Yazımında Temel Alanlara Yönelik Ele Alınış Sıklığı."

Belma Güner Örs (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Uluslararası İlişkiler Dairesi). "1998-2001: Dünya Basın Konseyleri Birliği Uluslararası Kongresi ve Sonrası."

B. Işık Özkaya (Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi). "Medyada Etik İlkelerin Kurumsallaşması: Gazetecilere Etik İlkeler mi Kanunlar mı Yol Göstermelidir?."

Ayhan Oğuz Ünlüer (Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi). "Medya Ahlâkının Oluşum ve İşleyişinde, Sistem, Mülkiyet ve Siyasetin Etkileri ile Türkiye'deki Uygulamalarına İlişkin bir Değerlendirme."

A. Haluk Yüksel (Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi). "Medyada Çapraz Tekelleşme: Etik Sorunların Temeli mi?"

Ara 15:50 - 16:10

 

Medya-İletişim Etiği
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi B Salonu 16:10 - 18:00

Oturum Başkanı: A. Haluk Yüksel

Nurten Kara Çakıcı (Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi). "Gazetecilerin Kültürel ve Siyasal Arkaplanlarının Haber Seçimleri Üzerinde Etkisi."

Ece Çöklü ve Ebru Özgen Erol (Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi). "Medya ve İletişim Mesleklerine Etiksel Yaklaşım."

D. Mehmet Doğan (Türkiye Yazarlar Birliği). " 'Etik'le 'Aktöre' Arasında Türkiye'de 'İletişim Ahlâkı'."

Nimet Önür ve Ayşe Çakalcalı (Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi). "Medya Politikalarının Demokratikleşmesi Sürecinde Küresel ve Ulusal Medya Uzamlarında Etik: İkiz Kuleler Örnek Olayı."

Güliz Uluç (Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi). "Türk Medyasında Etik Sorunlar: Örnek Olaylar ve Öneriler."

Ali Murat Vural (Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi). "Etik Açıdan Mesleğin Öğretileri ve İlkeleri ile Sektörün Gerçekleri Arsına Sıkışan Gazeteci Adayları."

Tıp ve Meslek Etiği
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi C Salonu 9:00 - 10:50
Oturum Başkanı: Hülya Yetişken

İnayet Pehlivan Aydın (Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi). "Eğitim ve Öğretimde Etik."

Nesrin Çobanoğlu (Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi). "Hastane Yönetiminin Hekim Hasta İlişkisine Müdahalesinin Etik Boyutu."

İsmail Demirdöven (Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü). "Bir Etik Sorun Olarak Meslek Kimliği."

Selim Kadıoğlu (Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi). "Tıp Etiğinden Korunmanın ve Kurtulmanın Yolları."

Şükran Sevimli (Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi). "Tıbbi Sosyal Hizmetler Etiği."

Özgür Özmen Uysal (Başkent Üniversitesi, İktisadi ve  İdari Bilimler Fakültesi). "Muhasebe Eğitiminde Etik: Araçsal Etik mi?"

Ara 10:50 - 11:00

 

Tıp Etiği
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi C Salonu11:00 - 12:50

Oturum Başkanı: Yaman Örs

Berna Arda (Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi) "Tıp Etiği Açısından Neredeyiz? Nereye Gidiyoruz?"

Erdem Aydın (Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi). "Tıp Etiğinde Temel İlkeler."

A. Haluk Erdem (Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi) "Bir İnsan Hakkı Olarak Yaşama Hakkı ve Sorunları."

Hafize Öztürk (Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi). "Tıpta Aydınlatılmamış Onam Öğretisi Bağlamında Hekimin Rolü."

Sedat Yazıcı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü). "Ötenazi ve Ölüm Orucu."

Hülya Yetişken (Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü). "Hekimlikte Sağlığı Yaratmanın Etik Koşulları."

Öğle Yemeği 12:50 - 13:40

 

Özgürlük ve Demokrasi
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi C Salonu 13:40 - 15:50
Oturum Başkanı: Harun Tepe

Semiha Akıncı (Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi). "İnsan Hakları ve Demokrasi."

Önder Aytaç (Polis Akademisi). "Polisin Biz-Kendi olma Kültürü içinde Öteki Olan Yurttaşı Algılama Etiği ve Bunun Pratik Hayattaki İzdüşümleri."

Vahit Bıçak (Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Fakültesi). "Demokratik Toplumda Polis Etiği."

Elif Çırakman (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü). "Özgürlük, Eleştiri ve Etik Bilinç."

Hakan Poyraz (Sakarya Üniversitesi, Felsefe Bölümü). "Masaldan Devlete: İletişim Etiği ve Devlet Felsefesi Açısından Keloğlan Masallarını Okuma Denemesi"

Pınar Uyan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü). "Vatanseverlik: İhtiyacımız Olandan Fazlası."

Şahin Yenişehirlioğlu (Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü). "Doğada Eşitlik ve Ahlâk Yoktur."

Ara 15:50 - 16:10

 

Tarihte Etik Kuramlar
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi C Salonu 16:10 - 18:00
Oturum Başkanı: Sabri Büyükdüvenci

Erdal Cengiz (Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü). "Etik Yargılar Meşru Yargılar mıdır?"

Servet Gözetlik (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü). "Stoacılarda Erdem Öğesi ve Ampirik Denemeler."

David Grünberg (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü). "Aristoteles'te Etik ve Retorik İlişkisi."

Levent Kavas (Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi). "Felsefe Kıpırdayabilir mi?"

Zerrin Oral Kavas (Başkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü). "Trajik Gerçek ve Ülküsel Değerler."

Aslı Yazıcı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü). "Ahlâki Değerlendirmede Genel İlkeler mi yoksa Tekil Durumlar mı Önce Gelir?"

Uygulamalı Etiğin Temelleri
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi D Salonu 9:00 - 10:50

Oturum Başkanı: Yasin Ceylan

Sabri Büyükdüvenci (Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi). "Ahlâk Endüstrisi."

Ahmet İnam (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü). "Ahlâkın Ahlâksızlığı."

Yaman Örs (Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi). "Uygulamalı Etik, Uygulamasız Etik ve Felsefe Yapmanın Etiği."

Harun Tepe (Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü). "Uygulamalı Etik: Temelleri ve Sorunları."

Hasan Ünder (Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi). "Uygulamalı Etik: Pan-Moralizm."

Alemdar Yalçın (Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi). "21. Yüzyılda Etik Kavramının Öneminin Artmasına Neden Olan Gereklilikler."

Ara 10:50 - 11:00

 

Ekonomi, İş ve Siyaset Etiği
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi C Salonu 11:00 - 12:50
Oturum Başkanı: Erdinç Sayan

Sabahat Bayrak (Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi). "Türkiye'nin 500 Büyük Şirketinin İş Ahlâkı ve Sosyal Sorumluluk Anlayışına Yönelik Bir Uygulama."

Ulaş Başar Gezgin (Boğaziçi Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü). "Tutumbilim, Tutumbilimci ve Etik."

Sibel Oktar (Commercial Union). "2001 Ekonomik Krizinin İş Etiğinde Açtığı Tartışma Alanı."

Mehmet Şahin (Çanakkale Üniversitesi, İktisat Bölümü). "Enflasyon ve Etik."

Ertuğrul R. Turan (Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü). "Uluslararası İlişkiler, Yoksulluk ve Etik."

Muharrem Varol (Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi). "Sivil Toplum, İş ve Siyaset Etiği Üzerine Gözlemler ve Düşünceler."

Öğle Yemeği 12:50 - 13:40

 

Çevre, Mühendislik ve Teknoloji Etiği
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi D Salonu 13:40 - 15:50
Oturum Başkanı: Hasan Ünder

Emel Aközer (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi). "Siyasetin Estetikleştirilmesi ve Etiğin Yeşilleştirilmesi Üzerine."

Musa Doğan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü). "21. Yüzyılda Çevre Etiği."

Mehmet Ekmekçi ve Aydın Çelebi (TMMOB, Jeoloji Mühendisleri Odası) "Jeoloji Mühendisliğinde Etik Sorunlar ve Denetim: Oda Onur Kurulunun İşlevi."

Kaya Güvenç (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği). "Mühendislik ve Etik."

İbrahim Özdemir (Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi). "Doğayı 'Evimiz' Olarak Algılamak: Neo-Konfüçyanizmin Çevre Etiği."

Ayhan Sol (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü). "Çevre Etiğinde Gelecek Kuşaklar Sorunu."

Ersin Töreci (Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü). "Bilişim Teknolojisi, İnternet, Etik."

Ara 15:50 - 16:10

 

Çağdaş Etik Kuramları
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi D Salonu 16:10 - 18:00

Oturum Başkanı: Şahin Yenişehirlioğlu

Yasin Ceylan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü). "Küreselleşme Sürecinde Etik Sorunlar."

Sara Çelik (Mersin Üniversitesi, Felsefe Bölümü). "Değer Yargılarında Öznellik-Nesnellik Tartışması Üzerine Bir İnceleme."

Sevgi İyi (Uludağ Üniversitesi, Felsefe Bölümü). "Çağımızda ve Etikte Bunalım."

Demet Taşdelen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü). "Topluma Uyum Sağlamak mı Gerçeği Anlamak mı?"

Neşet Toku (Atatürk Üniversitesi, Felsefe Bölümü). "Modernite ve Ethik."

Halil Turan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü). "Yararcı Etik: Bir Temel Arayışı."