1. ULUSAL UYGULAMALI ETİK KONGRESİ

 

12-13 KASIM 2001

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

 

DÜZENLEYEN

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ

 

Amaç

‘1. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi’ tüm mesleklerden düşünürlerimizin toplumsal yaşamımıza ilişkin etik sorunları olanaklı en geniş katılımla tartışmalarını sağlamayı ve böylece bir değer bilgisi birikimi yaratmayı amaçlamaktadır.

 

Konular

İş, siyaset, medya, bilim, tıp, teknoloji, mühendislik, çevre, kamu yönetimi, eğitim, öğretim, ilahiyat ve tüm diğer alanlarda etik sorunlar ve tartışmalar. Uygulamalı Etik; Değer Kuramları ve Uygulama; Etikte Uslamlama.

 

Oturumlar

Etik Nedir? Uygulamalı Etik Nedir? Etik: Kendi ve Öteki. Değer Kuramları ve Uygulama. Söylem ve Etik. Medyada Etik Sorunlar. Kamu Karşısında Etik Sorumluluklar. İş Etiği. Tıp Etiği. Bilimde ve Teknolojide Etik. Çevre Etiği. Kurumlarda Etik Sorunlar, Etikte Eleştirel Uslamlama vb.

  

Başvuru

Kongreye bildirileriyle katılmak isteyen araştırmacıların sunmak istedikleri bildirilerinin özetlerini, en geç 30 Eylül 2001 tarihinde Kongre Düzenleme Komitesinin eline geçecek şekilde, e-posta, faks ya da posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

 

E-posta:          MS Word 6.0/95 formatında kaydedilmiş dosya olarak hturan@metu.edu.tr (Dr. Halil Turan) adresine, eklenmiş dosya (attachment) olarak.

Faks:               0312 210 12 87

 

Adres:             Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Felsefe Bölümü

İnönü Bulvarı

06531 Ankara

 

Değerlendirme ve Program

Bildiri özetleri 15 Ekim 2001 tarihine kadar değerlendirilecek, değerlendirme sonucu ve program bu tarihten itibaren başvuru sahiplerine iletilecektir. Bildiri sunmak isteyen araştırmacıların Kongre Düzenleme Komitesine iletecekleri bildiri önerilerine e-posta adreslerini, faks numaralarını ve posta adreslerini eklemeleri gerekmektedir. Her konuşmacıya 20 dakikalık sunuş ve 10 dakikalık tartışma olmak üzere 30 dakikalık süre verilecektir.

Kongre Düzenleme Komitesi: Özlem Barın, Yrd. Doç Dr. David Grünberg, Dr. Ayhan Sol, Soner Soysal, Dr. Halil Turan, Selma Aydın.

Bu duyuruyu ilgili tüm araştırmacılara ulaştırmanızı dileriz.