Dr. Öğr. Üyesi Fulden İbrahimhakkıoğlu

E-posta: fulden@metu.edu.tr
Telefon:  +90 312 210 5970
Ofis:  B49